Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne
Człowiek znacznie ingeruje w środowisko i przenosi do niego wiele szkodliwych substancji – powinien stale monitorować efekty swojego działania i odwracać ich negatywne aspekty. Badania mikrobiologiczne pomagają w ustalaniu kondycji wody przeznaczonej do picia lub czystości gruntów rolnych. Uzyskane wyniki są podstawą do interwencji. Warto pamiętać, że profesjonalne analizy mikrobiologiczne powinny być przeprowadzane przez doświadczone laboratorium z odpowiednimi kwalifikacjami.
WWW
http://sgs.analizysrodowiska.pl/pobieranie-probek/
Kategorie
Dla leworęcznych